Užrašo TIME FOR SERVICE panaikinimas
Matavimo vnt bei kalbos parinkimas 9-5   |  Užrašo TIME FOR SERVICE panaikinimas

 Užrašas "Time for service"  panaikinamas: reikia parinkti D.T.E poziciją ir paspaudus 8 sekundes palaikyti mygtuką "CLEAR". Sėkmingai panaikinus ( iš tikro nunulinus intervalą iki sekančio priminimo), po 4 s pasigirsta vienas, dar po 4 s antras pyptelėjimas.