Matavimo vnt bei kalbos parinkimas 9-5
Matavimo vnt bei kalbos parinkimas 9-5   |  Užrašo TIME FOR SERVICE panaikinimas

 

Norint displėjų nustatyti, kad rodytų  litrus, km, celsijus, 24h režime ir išsirinkta kalba:

 

SID1 variante:

Įjungus degimą,  4 sekundes palaikyti kartu nuspaudus mygtukus "CLEAR" ir "RODYKLĖ ŽEMYN".  Rodyklėmis "AUKŠTYN" ir "ŽEMYN" nustatyti matavimo vienetus. Nustačius tinkamus, užfiksuoti mygtuku "CLEAR"

Kai matavimo vienetai nustatyti, kalbos parinkimą matysite viršutinėje eilutėje. Mygtukais "AUKŠTYN" ir "ŽEMYN" pasirinkite kalbą ir užfiksuokite mygtuku "CLEAR"

Kai pasirinkimas baigtas, paspauskite mygtuką "NIGHT PANEL" ir išjunkite degimą.

SID2 variante:

 

Įjungus degimą,  4 sekundes palaikyti kartu nuspaudus mygtukus "CLEAR" ir "SET".  Mygtukais "-" ir "+" nustatyti matavimo vienetus. Nustačius tinkamus, užfiksuoti mygtuku "SET" arba "CLEAR"

Kai matavimo vienetai nustatyti, kalbos parinkimą matysite viršutinėje eilutėje. Mygtukais "-" ir "+" pasirinkite kalbą ir užfiksuokite mygtuku "SET" arba "CLEAR"

Kai pasirinkimas baigtas, paspauskite mygtuką "NIGHT PANEL" ir išjunkite degimą.